keskiviikko 11. tammikuuta 2017

Tietoa seminaarista / Seminar info
Kiertoon, korjaukseen vai poistoon? -Onko museomaailma valmis KonMari-ajattelulle? (In english below)
Jyväskylän yliopiston musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen museologian oppiaineen opiskelijoiden järjestämä vuotuinen Museologian seminaari pidetään 20.—21.4.2017. Kevään seminaari järjestetään yhteistyössä Pohjoismaisen konservaattoriliiton Suomen osasto ry:n, ICOM:n Suomen komitean ja Museoalan ammattiliiton kanssa. Suomen 100-vuotisjuhlavuonna seminaarin teemana on kulttuuriperinnön säilyttäminen.


Aihe nousee erityisen ajankohtaiseksi, kun pohdimme tiukassa taloudellisessa tilanteessa ja ahtaiksi käyvissä tiloissa, mitä tuleville sukupolville säilytetään ja millaisin keinoin. Seminaarin aihetta on inspiroinut japanilaisen Marie Kondon KonMari-menetelmä, jonka avulla järjestetään koti kuntoon kertyneen tavaramäärän kaaoksesta. Seminaarissakin tuodaan esille museoiden kohtaamia haasteita rakennusten ja kokoelmien säilyttämisen ja hallinnoinnin kanssa. Puheenvuoroissa käsitellään mm. kokoelmien poistoihin liittyvää problematiikkaa, suojelutyötä ja poistokäytäntöjä. Ohjelmassa on myös luvassa konservaattoreiden case study-esitelmiä, workshop ja paneelikeskustelu haitta-aineista kulttuuriperintökohteissa. Seminaari on kansainvälinen, joten ohjelmaa on tiedossa sekä englanniksi että suomeksi.

Jyväskylän yliopiston opiskelijat järjestävät museologian seminaarin nyt 21. kertaa. Museologiaa on opetettu yliopistossa 1980-luvulta lähtien. Kuinka opintojen aikana sisäistetty arvomaailma edistää tietoisuutta kulttuuriperinnön säilyttämisestä, mutta myös siitä luopumisesta? Mitä museologian opinnot antavat kulttuuri- ja luonnonperinnön kanssa työskenteleville? Miten museologian opinnot valmistavat edellämainittuihin puheenvuoro pohdintoihin?


Tilaisuus järjestetään Seminarium-rakennuksen vanhassa juhlasalissa Jyväskylän yliopiston Seminaarinmäen kampusalueella.To recycle, mend or discard? -Is the museum world prepared for KonMari?
The museology seminar organised by the students of museology from the department of music, art and culture of the University of Jyväskylä will be held on April 20.-21st 2017. The seminar is organised in collaboration with the Nordic Association of Conservators, Finland; ICOM Committee of Finland and the Union of Academic Museum Employees in Finland. On Finland’s 100th anniversary the theme for the seminar will be preservation of cultural heritage. With the dire economic situation it is even more crucial to think about what and how to preserve for the future generations.


Seminar theme was inspired by KonMari method created by Japanese tidying expert Marie Kondo. KonMari method helps people to organize household chaos through de-cluttering. Also in the seminar we will bring forth challenges museums are facing when it comes to the storing and managing of collections. Featured talks will touch upon the discarding collections, preservation work and disposal practices. We will also have case study presentations from conservators, workshop and discussion panel. Seminar is international so there will be speeches and workshops in English and in Finnish.


The seminar will be held at the Seminaarimäki campus area in Jyväskylä, in the Seminarium building in the old lecture hall.